פורום
ניווט בפורום

התייחסות: שן שהיה בה סתימה במשך עשר שנים. לאחר מכן נהיה לי סדק קטן וכאבים רק בזמן לעיסה רופא שם לי סתימה זמנית

התחברות

בודק...