תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתרים– ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל (ע.ר ) { להלן : הר"ש }

מדיניות פרטיות

מאחר שהר"ש מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט והאפליקציות שהיא מנהלת ומפעילה ( להלן "האתרים"), הר"ש החליטה לפרסם תנאי שימוש אלה וכן מדיניותה שלהלן בכל הנוגע להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמשים לקיימם .

אנא קרא/י בעיון רב את תנאי השימוש הללו וכן את המדיניות בכל הנוגע להגנת הפרטיות , מאחר שכל שימוש באתרים ו/או בתכנים ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בהם כפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה.

יצוין כי , תנאי השימוש והמדיניות הללו מנוסחים בלשון "זכר" , לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, מטבע הדברים , גם ללשון "נקבה" . .

מטרת תנאי השימוש והמדיניות נועדה להסביר למשתמשים מהם כללי הר"ש ביחס לפרטיות המשתמשים באתריה וכיצד משתמשת הר"ש במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים ו/או הנאסף על-ידה בעת השימוש שעשו המשתמשים באתרים , בתכנים ובשירותים המוצעים בהם.

כללי

בעת השימוש באתרים נאסף מידע על המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, בשמו ובכתובתו, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכיו"ב. זהו מידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה : מידע הנמסר על ידו בעת הרשמתו לשירותים שונים באתרים.

חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. למשל : העמודים הנצפים, התחומים שעניינו את המשתמש, כתובת האינטרנט (IP) שממנה הוא פנה , וכו' .

 רישום לשירותים המוצעים באתרים

ככל שנדרשים פרטים אישיים , בעת הרישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים המוצעים בהם, הר"ש תבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין , לצורך אספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

תנאים נוספים לעניין שירותים באתרים

אדם שטרם מלאו לו 18 שנים לא יוכל לבצע רכישות באתרים.
לאחר ביצוע תשלום בעבור רכישה כלשהי באתרים , תשלח למשתמש אסמכתא בגין כך באי מייל שמסר . בהקשר לכך , פרט לדבר התשלום מהמשתמש,
הר"ש לא תישא כלפי המשתמש בכל אחריות מכל סוג שהוא.
משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לא יאוחר מ-14 יום ממועד התשלום , בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן , התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו . במקרה של ביטול עסקה , כאמור , לא תחול על הר"ש כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי המשתמש.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגרי המידע של הר"ש ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, וזאת לצורך השגת המטרות שלהלן :

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  •  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.

ככלל, המידע שישמש את הר"ש יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית את המשתמש.

דיוור ישיר אלקטרוני

הר"ש מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בעזרת לחיצה על הקישור המופיע בתחתית כל מייל שמדוור על ידי הר"ש להסרה מרשימת תפוצה.

הר"ש לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.  המידע הסטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

קישורים לאתרים חיצוניים

הגלישה לאתרים חיצוניים , המופיעים בהפניות מתוך אתרי הר"ש, הינה באחריות המשתמש / הגולש. מדיניות הפרטיות של אתרים אלה אינה קשורה לאתר הר"ש ובאחריות המשתמש / הגולש להתעדכן בה.

אזור אישי באתר הר"ש ובאתרי האיגודים

הכניסה לאזור האישי נעשית באמצעות ת"ז, סיסמה ותאריך לידה. מחובתו של המשתמש לשמור על סודיות הסיסמה. במידה שתשתנה דרך ההזדהות, תישלח הודעה על כך למשתמש במייל בפרטי.

מסירת מידע לצד שלישי

הר"ש לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר , אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין הר"ש ,אשר תחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע באתרים פעולות המנוגדות לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם הר"ש תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו.
  • במסגרת חקירה של רשות חוקרת

Cookies

אתר הר"ש משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים , לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. כמו כן, ייתכן כי חלק מהמודעות , שבהן אתה צופה בעת הגלישה באתרים , מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתרים.

ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך. תפקיד ה-Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.  אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך , יש להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.

אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתרים להעדפותיך. ייתכן גם , שנטרול ה-Cookies  יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.  השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן, ולכן הר"ש פטורה מכל אחריות בקשר לכך.  שימושך באתרים מעיד על הסכמתך להתקנת ה-Cookies הנ"ל.

אבטחת מידע

הר"ש מיישמת באתריה מערכות, כלים ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הר"ש אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

לאור זאת , הר"ש ממליצה שכל גלישה תתבצע במחשב מוגן עם לפחות האמצעים הבאים: סיסמה משולבת אותיות וספרות מעל 7 תווים, ביצוע החלפת סיסמה לאחר 180 יום, שומר מסך, אנטי-וירוס תקני ומעודכן, מערכת הפעלה נתמכת על ידי היצרן ומעודכנת בעדכונים האחרונים.  הר"ש גם ממליצה למשתמשים לבצע גיבוי למידע.

זכות לעיין במידע והזכות לתקן מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל  : ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל ( ע.ר ) , כיכר צינה 9 , תל-אביב , לידי הממונה על הגנת הפרטיות ב- הר"ש .

בנוסף, אם המידע שבמאגרי הר"ש משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
 

שינויים במדיניות הפרטיות

מסמך זה מעודכן מעת לעת. תאריך העדכון מופיע בראש הדף. בכל מקרה בו יבוצעו בתנאי השימוש ובמדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתרים, ומחובתך להתעדכן בשינויים אלה , מאחר שעצם המשך השימוש באתרים על ידך יעיד על הסכמתך לאותם השינויים. בכל מקרה שבו השינויים במסמך תנאי השימוש והמדיניות אינם מהותיים, הם יהיו מעודכנים בהתאם לתאריך המופיע בראש הדף ובאחריות המשתמש להתעדכן בהם .

בברכה ,
ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל ( ע.ר )

התחברות

בודק...