אודות

הר"ש הינו האיגוד המקצועי בו חברים רוב רופאי השיניים במדינת ישראל
ומגן על רפואת השיניים כמקצוע חופשי.

מטרות הר"ש

לקדם את העניינים המקצועיים, המדעיים והכלכליים של חברי הר”ש

לשמור על רמה מקצועית ומוסרית נאותה של המקצוע, תוך שמירה על כבודם וזכויותיהם של המטופלים בקרב חברי הר״ש

לקבוע ולקיים כללי נוהג מחייבים בכל הנושאים הקשורים לפרקטיקה המקצועית ולאתיקה שלה

לקדם את רווחתם הכלכלית והשתלמותם המקצועית של חברי הר״ש במישרין או בשיתוף עם ארגון או מוסד אחר

להפיץ בין החברים ידיעונים, עלונים וכל פרסום אחר ולעודד פרסום עבודות מדעיות הקשורות לקידום רפואת השיניים

לייצג את המקצוע בפני ארגונים בינלאומיים ולשתף עימם פעולה

התחברות

בודק...