המועצה המדעית

המועצה המדעית שבמסגרת הר״ש שוקדת על קידום מדעי ומקצועי של חברי הר״ש.
כמו כן, הינה הגוף הבלעדי שמוסמך על פי חוק להמליץ על מתן תארי מומחה, ועל פי המלצתה מנפיק מנכ״ל משרד הבריאות תארי מומחה.

יו״ר
פרופ׳ כספי נרדי

סגן יו"ר
פרופ׳ פרץ בנימין

ד״ר אדוט מאיר
פרופ׳ איזנבוד דרור
ד״ר גוטמכר צבי
פרופ’ זיני אבי
ד״ר חן יצחק
ד”ר חיים דורון
פרופ׳ מטלון שלמה
פרופ׳ ניסן יוסף
ד”ר סלוצקי חגי
פרופ’ סלע מרדכי
פרופ׳ פלמון אהרון
פרופ׳ צ׳אושו גבריאל
פרופ׳ צ׳אושו סטלה
ד״ר קצפ ליאור
ד”ר קובי אלי
פרופ׳ רחמיאל עדי
ד״ר שולומון אליעזר
פרופ' שטבהולץ אדם
ד״ר שי בועז
ד”ר שמש אבי

ועדות מקצועיות

יו״ר
פרופ׳ סלע יונה

פרופ׳ בייט נורית

פרופ׳ פלמון אהרון

פרופ׳ מטלון שלמה

פרופ׳ פילו רפאל

התמחויות

אורתודונ​טיה

אנדודונטיה

כירורגיית פה ולסתות

פריודונטיה

פתולוגיה אורלית

רפואת הפה

רפואת שיניים לילדים (פדודונטיה)

רפואת שיניים ציבורית

שיקום הפה

שיקום פנים ולסתות

נהלים וטפסים

התחברות

בודק...