המועצה המדעית

המועצה המדעית שבמסגרת הר״ש שוקדת על קידום מדעי ומקצועי של חברי הר״ש.
כמו כן, הינה הגוף הבלעדי שמוסמך על פי חוק להמליץ על מתן תארי מומחה, ועל פי המלצתה מנפיק מנכ״ל משרד הבריאות תארי מומחה.

יו״ר
פרופ׳ בני פרץ

פרופ' דרור איזנבוד
ד"ר מיכאל אלתרמן
פרופ' סיגלית בלומר
ד"ר צבי גוטמכר
ד"ר חיים דורון
פרופ' אבי זיני
ד"ר יצחק חן
פרופ' נרדי כספי
פרופ' יוסי ניסן
ד"ר אריאל סלוצקי
פרופ' סאמר סרוג'י
פרופ׳ צ׳אושו גבריאל
פרופ׳ צ׳אושו סטלה
פרופ' איגור צסיס
ד"ר אלי קובי
ד"ר ליאור קצפ
פרופ' עדי רחמיאל
פרופ' אדם שטבהולץ
ד״ר בועז שי
ד”ר אבי שמש
ד"ר רחלי שריג

ועדות מקצועיות

יו״ר
פרופ׳ סלע יונה

פרופ׳ בייט נורית

פרופ׳ פלמון אהרון

פרופ׳ מטלון שלמה

פרופ׳ פילו רפאל

התמחויות

אורתודונ​טיה

אנדודונטיה

כירורגיית פה ולסתות

פריודונטיה

פתולוגיה אורלית

רפואת הפה

רפואת שיניים לילדים (פדודונטיה)

רפואת שיניים ציבורית

שיקום הפה

שיקום פנים ולסתות

נהלים וטפסים

התחברות

בודק...