במרכז העיר, ראשון לציון 120 מ"ר ק"א לכל מטרה. בניין לשימור, תקרה גבוהה

לפרטים: ארז 050-5320320

התחברות

בודק...