במרכז ירושלים להשכרה מרפאה עם ציוד
לפי ימים או שעות

התחברות

בודק...