ועדות

ועדת אתיקה

ועדת אתיקה עוסקת בקביעת כללי אתיקה החלים על רופאי השיניים ובמתן הנחיות אתיות באותם מקרים בהם נעשתה פניה לועדה לשם ייעוץ.

יו"ר- פרופ' גלית אלמוזנינו

ועדת פרט

במסגרת פעילות הר”ש הוקמה ועדה שמתפקידה לקבל פניות של חברים, לאחר שנקלעו למצוקה כלכלית, אישית מקצועית וכו’. הוועדה דנה בכל מקרה לגופו ובודקת אפשרויות עזרה לחבר. עד כה פנו רבים לוועדה זו וטופלו לשביעות רצונם.

יו"ר-ד"ר ריטה סיונוב 

חברי ועדה- ד"ר רפי הרשקוביץ, 

ד"ר מוטי פופקו, ד"ר רומן איטלמן 

ועדת ביקורת

כחלק ממערך הבקרה ושיפור תהלכים של קיימת ועד ביקורת (לעריכה) הר"ש.

ועדה לעינייני לימודי המשך

הועדה תדון במערך לימודים של חברי הר"ש. 

יו"ר – ד"ר מאיר אדוט 

ועדת חוץ

הועדה תדון בקשרי החוץ של הר"ש.

יו"ר – ד"ר אריאל סלוצקי 

ועדת גימלאי הר"ש

הועדה תדון בכל הנושאים הקשורים בגמלאי הר"ש. 

יו"ר- ד"ר חן יצחק 

חברי ועדה- ד"ר סגל מנדל, ד"ר נויימן חיים, 
ד"ר שולומון אליעזר, פרופ' מוטי סלע,
פרופ' ישראל קפה 

התחברות

בודק...