ועדות

ועדת אתיקה

ועדת אתיקה עוסקת בקביעת כללי אתיקה החלים על רופאי השיניים ובמתן הנחיות אתיות באותם מקרים בהם נעשתה פניה לועדה לשם ייעוץ.

ועדת פרט

במסגרת פעילות הר”ש הוקמה ועדה שמתפקידה לקבל פניות של חברים, לאחר שנקלעו למצוקה כלכלית, אישית מקצועית וכו’. הוועדה דנה בכל מקרה לגופו ובודקת אפשרויות עזרה לחבר. עד כה פנו רבים לוועדה זו וטופלו לשביעות רצונם.

לפרטים נוספים:  talia@ida.org.il

ועדת ביקורת

כחלק ממערך הבקרה ושיפור תהלכים של קיימת ועד ביקורת (לעריכה) הר"ש.

התחברות

בודק...