היסטוריית הר"ש

יו"ר הר"ש

ד"ר ליאור קצפ

היום - 2019

ד"ר יצחק חן

2012 - 2019

ד"ר יצחק חן

2012 - 2019

ד"ר יצחק חן

2012 - 2019

יו״ר הועד המרכזי

ד"ר א. סלוצקי

2024

ד״ר מ. סגל

2012 -2024

ד״ר י. חן

1991 - 2011

ד״ר א. רצקין

1990 - 1991

פרופ׳ מ. סלע

1987 - 1990

ד״ר ש.פרלמוטר

1978 - 1987

ד״ר ש. גידון

1969 - 1978

ד״ר א. פקל

1962 - 1969

ד״ר נ. בן בסט

1959 - 1962

ד״ר א. איידלס

1955 - 1957

ד״ר ר. רודברג

1955 - 1957

ד״ר י. ירדני

1954 - 1955

ד״ר א. ויסוצקי

1944 - 1947

ד״ר ש.ל. אפשטיין

1927 - 1932

יו״ר המועצה המדעית
של הר״ש

פרופ' ב. פרץ

2024

פרופ׳ כספי נרדי

2022 - 2024

פרופ' א. שטבהולץ

2020-2021

פרופ' י. קפה

2016-2020

פרופ' מ. סלע

2012-2016

פרופ׳ א. שטבהולץ

2005-2008

פרופ׳ מ. ליטנר

2000-2005

פרופ׳ א. שטייר

1995-2000

פרופ׳ א. בוכנר

1991-1995

פרופ׳ ש. טייכר

1987-1991

פרופ׳ מ. סלע

1984-1987

ד״ר ש.פרלמוטר

1982-1983

פרופ׳ מ. זילברמן

1981-1982

פרופ׳ ד. גוטמן

1977-1981

פרופ׳ א. שאקי

1970-1976

ד״ר י. בראונשוייגר

1947-1949

ד״ר מ. גלזמן

1920-1927

יקירי הר״ש

על תרומתם לקידום רפואת השיניים בישראל

לשנת 2024 ד"ר בלבן שגיא – על פועלו המופתי למען מדינת ישראל ותושביה
במלחמת "חרבות ברזל"
לשנת 2023 ד"ר ספיבק צבי
לשנת 2022 ד”ר אלכס קורן,
ד”ר סמיון בביץ
לשנת 2020 ד”ר מאיר אדוט,
ד”ר ברנט רוטנברג
לשנת 2019 ד”ר אבי אהרונוביץ
לשנת 2018 ד”ר אריאל סלוצקי
לשנת 2017 ד”ר טטיאנה אפשטיין
לשנת 2016 ד”ר ליאור קצפ
לשנת 2015 ד״ר נתן פורמן
לשנת 2014 פרופ׳ ביצ׳צו ניצן
לשנת 2013 ח״כ יולי אדלשטיין
לשנת 2012 ד״ר מיכאל גלר
לשנת 2011 ח״כ חיים כץ
לשנת 2010 ד״ר זאב לופטה ז״ל
לשנת 2009 ד״ר משה קפלן
לשנת 2008 ד״ר עזרא בנימין ז״ל
לשנת 2007 ד״ר אליעזר שולומון
לשנת 2006 ד״ר דוד בן אלעזר
לשנת 2005 ד״ר רפאל אנגלברג ז״ל
לשנת 2004 ד״ר ליליה יורש ז"ל
לשנת 2003 ד״ר ויקטור דימנשטיין ז״ל
לשנת 2000 ד״ר אלכסנדר מרזל
לשנת 1999 ד״ר מרדכי צבירן ז״ל
לשנת 1998 פרופ׳ משה פרידמן ז"ל
ד״ר פרנצ׳יסק שרר
לשנת 1997 ד״ר חיים נוימן
לשנת 1996 ד״ר מנדל סגל
לשנת 1995 ד״ר יצחק חן
ד״ר שלמה גרון ז״ל
ד״ר זאב הינדס ז״ל
ד״ר אהרון יודקובסקי ז״ל
ד״ר ארנסט פקל ז״ל
ד״ר אברהם רצקין ז״ל

על תרומתם בתחום ההוראה והמחקר

לשנת 2024ד"ר אסי שרון – על פועלה המופתי למען מדינת ישראל ותושביה
במלחמת "חרבות ברזל"
לשנת 2023פרופ' סטלה צ'אושו,
פרופ' עדי רחמיאל
לשנת 2022פרופ' יוסף ניסן,
פרופ' גבריאל צ'אושו
לשנת 2020פרופ’ ליאור שפירא,
פרופ’ נרדי כספי
לשנת 2019ד”ר אפרים וינוקור
לשנת 2018פרופ’ איילה שטבהולץ
לשנת 2017פרופ’ מיכה פלד
לשנת 2016פרופ’ ארוין וייס
לשנת 2015פרופ׳ מרדכי סלע
לשנת 2014פרופ׳ בן עמר אריאל
לשנת 2013פרופ׳ אוברי סוסקולני
לשנת 2012פרופ׳ אילנה אלי
לשנת 2011פרופ׳ אדית קיי
לשנת 2010פרופ׳ חיים סרנת
לשנת 2009פרופ׳ אליעזר אידלמן
לשנת 2008פרופ׳ בני פרץ
לשנת 2007פרופ׳ שרה פיזנטי
לשנת 2006ד״ר אריה שיפמן ז״ל
לשנת 2005פרופ׳ אביעד טמשה
לשנת 2004פרופ׳ אדי גרפונקל ז"ל
לשנת 2003פרופ׳ צבי מצגר
לשנת 2002פרופ׳ נח שטרן
לשנת 2001פרופ׳ יאיר שרב
לשנת 2000פרופ׳ אריה שטייר
לשנת 1999פרופ׳ שלמה טייכר
פרופ׳ דב לאופר
פרופ׳ מיכאל תג׳ר ז״ל
לשנת 1998פרופ׳ חיים טל
פרופ׳ מרק ליטנר ז"ל
פרופ׳ בדרי עזז ז״ל
פרופ׳ אדם שטבהולץ
לשנת 1997פרופ׳ ישראל קפה
לשנת 1996פרופ׳ ברברה הלינג ז״ל
לשנת 1995פרופ׳ עמוס בוכנר
פרופ׳ יצחק גדליה ז״ל
ד״ר לסלי סרברו ז"ל

התחברות

בודק...