היסטוריית הר"ש

יו"ר הר"ש

ד"ר ליאור קצפ
היום - 2019
ד"ר יצחק חן
2012 - 2019
ד"ר יצחק חן
2012 - 2019
ד"ר יצחק חן
2012 - 2019

יו״ר הועד המרכזי

ד״ר מ. סגל
2012 - היום
ד״ר י. חן
1991 - 2011
ד״ר א. רצקין
1990 - 1991
פרופ׳ מ. סלע
1987 - 1990
ד״ר ש.פרלמוטר
1978 - 1987
ד״ר ש. גידון
1969 - 1978
ד״ר א. פקל
1962 - 1969
ד״ר נ. בן בסט
1959 - 1962
ד״ר א. איידלס
1955 - 1957
ד״ר ר. רודברג
1955 - 1957
ד״ר י. ירדני
1954 - 1955
ד״ר א. ויסוצקי
1944 - 1947
ד״ר ש.ל. אפשטיין
1927 - 1932

יו״ר המועצה המדעית
של הר״ש

פרופ׳ כספי נרדי
2022 - היום
פרופ' א. שטבהולץ
2020-2021
פרופ' י. קפה
2016-2020
פרופ' מ. סלע
2012-2016
פרופ׳ א. שטבהולץ
2005-2008
פרופ׳ מ. ליטנר
2000-2005
פרופ׳ א. שטייר
1995-2000
פרופ׳ א. בוכנר
1991-1995
פרופ׳ ש. טייכר
1987-1991
פרופ׳ מ. סלע
1984-1987
ד״ר ש.פרלמוטר
1982-1983
פרופ׳ מ. זילברמן
1981-1982
פרופ׳ ד. גוטמן
1977-1981
פרופ׳ א. שאקי
1970-1976
ד״ר י. בראונשוייגר
1947-1949
ד״ר מ. גלזמן
1920-1927

יקירי הר״ש

על תרומתם לקידום רפואת השיניים בישראל

לשנת 2022ד"ר ספיבק צבי
לשנת 2020ד”ר מאיר אדוט
ד”ר ברנט רוטנברג
לשנת 2019ד”ר אבי אהרונוביץ
לשנת 2018ד”ר אריאל סלוצקי
לשנת 2017ד”ר טטיאנה אפשטיין
לשנת 2016ד”ר ליאור קצפ
לשנת 2015ד״ר נתן פורמן
לשנת 2014פרופ׳ ביצ׳צו ניצן
לשנת 2013ח״כ יולי אדלשטיין
לשנת 2012ד״ר מיכאל גלר
לשנת 2011ח״כ חיים כץ
לשנת 2010ד״ר זאב לופטה ז״ל
לשנת 2009ד״ר משה קפלן
לשנת 2008ד״ר עזרא בנימין ז״ל
לשנת 2007ד״ר אליעזר שולומון
לשנת 2006ד״ר דוד בן אלעזר
לשנת 2005ד״ר רפאל אנגלברג ז״ל
לשנת 2004ד״ר ליליה יורש ז"ל
לשנת 2003ד״ר ויקטור דימנשטיין ז״ל
לשנת 2000ד״ר אלכסנדר מרזל
לשנת 1999ד״ר מרדכי צבירן ז״ל
לשנת 1998פרופ׳ משה פרידמן ז"ל
ד״ר פרנצ׳יסק שרר
לשנת 1997ד״ר חיים נוימן
לשנת 1996ד״ר מנדל סגל
לשנת 1995ד״ר יצחק חן
ד״ר שלמה גרון ז״ל
ד״ר זאב הינדס ז״ל
ד״ר אהרון יודקובסקי ז״ל
ד״ר ארנסט פקל ז״ל
ד״ר אברהם רצקין ז״ל

על תרומתם בתחום ההוראה והמחקר

לשנת 2022פרופ' עדי רחמיאל
ופרופ' סטלה צ'אושו
לשנת 2020פרופ’ ליאור שפירא
פרופ’ נרדי כספי
לשנת 2019ד”ר אפרים וינוקור
לשנת 2018פרופ’ איילה שטבהולץ
לשנת 2017פרופ’ מיכה פלד
לשנת 2016פרופ’ ארוין וייס
לשנת 2015פרופ׳ מרדכי סלע
לשנת 2014פרופ׳ בן עמר אריאל
לשנת 2013פרופ׳ אוברי סוסקולני
לשנת 2012פרופ׳ אילנה אלי
לשנת 2011פרופ׳ אדית קיי
לשנת 2010פרופ׳ חיים סרנת
לשנת 2009פרופ׳ אליעזר אידלמן
לשנת 2008פרופ׳ בני פרץ
לשנת 2007פרופ׳ שרה פיזנטי
לשנת 2006ד״ר אריה שיפמן ז״ל
לשנת 2005פרופ׳ אביעד טמשה
לשנת 2004פרופ׳ אדי גרפונקל ז"ל
לשנת 2003פרופ׳ צבי מצגר
לשנת 2002פרופ׳ נח שטרן
לשנת 2001פרופ׳ יאיר שרב
לשנת 2000פרופ׳ אריה שטייר
לשנת 1999פרופ׳ שלמה טייכר
פרופ׳ דב לאופר
פרופ׳ מיכאל תג׳ר ז״ל
לשנת 1998פרופ׳ חיים טל
פרופ׳ מרק ליטנר ז"ל
פרופ׳ בדרי עזז ז״ל
פרופ׳ אדם שטבהולץ
לשנת 1997פרופ׳ ישראל קפה
לשנת 1996פרופ׳ ברברה הלינג ז״ל
לשנת 1995פרופ׳ עמוס בוכנר
פרופ׳ יצחק גדליה ז״ל
ד״ר לסלי סרברו ז"ל

התחברות