היסטוריית הר"ש

יו"ר הר"ש

ד"ר ליאור קצפ

היום - 2019

ד"ר יצחק חן

2012 - 2019

ד"ר יצחק חן

2012 - 2019

ד"ר יצחק חן

2012 - 2019

יו״ר הועד המרכזי

ד״ר מ. סגל

2012 - היום

ד״ר י. חן

1991 - 2011

ד״ר א. רצקין

1990 - 1991

פרופ׳ מ. סלע

1987 - 1990

ד״ר ש.פרלמוטר

1978 - 1987

ד״ר ש. גידון

1969 - 1978

ד״ר א. פקל

1962 - 1969

ד״ר נ. בן בסט

1959 - 1962

ד״ר א. איידלס

1955 - 1957

ד״ר ר. רודברג

1955 - 1957

ד״ר י. ירדני

1954 - 1955

ד״ר א. ויסוצקי

1944 - 1947

ד״ר ש.ל. אפשטיין

1927 - 1932

יו״ר המועצה המדעית
של הר״ש

פרופ׳ כספי נרדי

2022 - היום

פרופ' א. שטבהולץ

2020-2021

פרופ' י. קפה

2016-2020

פרופ' מ. סלע

2012-2016

פרופ׳ א. שטבהולץ

2005-2008

פרופ׳ מ. ליטנר

2000-2005

פרופ׳ א. שטייר

1995-2000

פרופ׳ א. בוכנר

1991-1995

פרופ׳ ש. טייכר

1987-1991

פרופ׳ מ. סלע

1984-1987

ד״ר ש.פרלמוטר

1982-1983

פרופ׳ מ. זילברמן

1981-1982

פרופ׳ ד. גוטמן

1977-1981

פרופ׳ א. שאקי

1970-1976

ד״ר י. בראונשוייגר

1947-1949

ד״ר מ. גלזמן

1920-1927

יקירי הר״ש

על תרומתם לקידום רפואת השיניים בישראל

לקידום רפואת השיניים בישראל
לשנת 2022 ד"ר ספיבק צבי
לשנת 2020 ד”ר מאיר אדוט ד”ר ברנט רוטנברג
לשנת 2019 ד”ר אבי אהרונוביץ
לשנת 2018 ד”ר אריאל סלוצקי
לשנת 2017 ד”ר טטיאנה אפשטיין
לשנת 2016 ד”ר ליאור קצפ
לשנת 2015 ד״ר נתן פורמן
לשנת 2014 פרופ׳ ביצ׳צו ניצן
לשנת 2013 ח״כ יולי אדלשטיין
לשנת 2012 ד״ר מיכאל גלר
לשנת 2011 ח״כ חיים כץ
לשנת 2010 ד״ר זאב לופטה ז״ל
לשנת 2009 ד״ר משה קפלן
לשנת 2008 ד״ר עזרא בנימין ז״ל
לשנת 2007 ד״ר אליעזר שולומון
לשנת 2006 ד״ר דוד בן אלעזר
לשנת 2005 ד״ר רפאל אנגלברג ז״ל
לשנת 2004 ד״ר ליליה יורש ז"ל
לשנת 2003 ד״ר ויקטור דימנשטיין ז״ל
לשנת 2000 ד״ר אלכסנדר מרזל
לשנת 1999 ד״ר מרדכי צבירן ז״ל
לשנת 1998 פרופ׳ משה פרידמן ז"ל ד״ר פרנצ׳יסק שרר
לשנת 1997 ד״ר חיים נוימן
לשנת 1996 ד״ר מנדל סגל
לשנת 1995 ד״ר יצחק חן ד״ר שלמה גרון ז״ל ד״ר זאב הינדס ז״ל ד״ר אהרון יודקובסקי ז״ל ד״ר ארנסט פקל ז״ל ד״ר אברהם רצקין ז״ל

על תרומתם בתחום ההוראה והמחקר

לתרומה בתחום ההוראה והמחקר
לשנת 2022 פרופ' עדי רחמיאל ופרופ' סטלה צ'אושו
לשנת 2020 פרופ’ ליאור שפירא פרופ’ נרדי כספי
לשנת 2019 ד”ר אפרים וינוקור
לשנת 2018 פרופ’ איילה שטבהולץ
לשנת 2017 פרופ’ מיכה פלד
לשנת 2016 פרופ’ ארוין וייס
לשנת 2015 פרופ׳ מרדכי סלע
לשנת 2014 פרופ׳ בן עמר אריאל
לשנת 2013 פרופ׳ אוברי סוסקולני
לשנת 2012 פרופ׳ אילנה אלי
לשנת 2011 פרופ׳ אדית קיי
לשנת 2010 פרופ׳ חיים סרנת
לשנת 2009 פרופ׳ אליעזר אידלמן
לשנת 2008 פרופ׳ בני פרץ
לשנת 2007 פרופ׳ שרה פיזנטי
לשנת 2006 ד״ר אריה שיפמן ז״ל
לשנת 2005 פרופ׳ אביעד טמשה
לשנת 2004 פרופ׳ אדי גרפונקל ז"ל
לשנת 2003 פרופ׳ צבי מצגר
לשנת 2002 פרופ׳ נח שטרן
לשנת 2001 פרופ׳ יאיר שרב
לשנת 2000 פרופ׳ אריה שטייר
לשנת 1999 פרופ׳ שלמה טייכר פרופ׳ דב לאופר פרופ׳ מיכאל תג׳ר ז״ל
לשנת 1998 פרופ׳ חיים טל פרופ׳ מרק ליטנר ז"ל פרופ׳ בדרי עזז ז״ל פרופ׳ אדם שטבהולץ
לשנת 1997 פרופ׳ ישראל קפה
לשנת 1996 פרופ׳ ברברה הלינג ז״ל
לשנת 1995 פרופ׳ עמוס בוכנר פרופ׳ יצחק גדליה ז״ל ד״ר לסלי סרברו ז"ל

התחברות

בודק...