הועד המרכזי

ד"ר ליאור קצפ

ד"ר קצפ ליאור

יו״ר ההסתדרות לרפו"ש

ד״ר אריאל סלוצקי

יו״ר הועד המרכזי

ד״ר אלכס קורן

סגן יו״ר הועד המרכזי

ד״ר אבי אהרונוביץ

מזכיר הועד המרכזי

ד״ר רן סיונוב

גזבר הועד המרכזי

ד"ר יוסי אביטל

ד״ר אביטל יוסי

דר מאיר אדוט

ד״ר אדוט מאיר

ד"ר אבי אהרונוביץ

ד״ר אהרונוביץ׳ אבי

ד״ר איטלמן רומן

ד״ר איטלמן רומן

ד״ר בביץ סמיון

ד"ר גלפן עודד

ד"ר גרימברג אידה

ד"ר דימנשטיין אלכס

ד"ר הרשקוביץ רפאל

ד"ר יפרון ליליה

ד"ר ליאפיס אלברט

ד"ר סיונוב רן

ד"ר סלוצקי אריאל

ד"ר פופקו מוטי מארק

ד"ר קורן אלכס

ד"ר קרנר רמי

ד"ר רוזן אנדה

ד"ר רוטנברג ברנט

ד"ר שוורץ סנונית

התחברות

בודק...