באנר-אתר 

זכויות החבר בהר"ש

הגדרה:
 הר"ש הינו האיגוד המקצועי בו חברים רוב רופאי השיניים במדינת ישראל ומגן על רפואת השיניים כמקצוע חופשי.

מטרות:

 • לקדם את העניינים המקצועיים,  המדעיים והכלכליים של חברי הר”ש.
 • לשמור על רמה מקצועית ומוסרית נאותה של המקצוע, תוך שמירה על כבודם וזכויותיהם של המטופלים בקרב חברי הר״ש.
 • לקבוע ולקיים כללי נוהג מחייבים בכל הנושאים הקשורים לפרקטיקה המקצועית ולאתיקה שלה.
 • לקדם את רווחתם הכלכלית והשתלמותם המקצועית של חברי הר״ש במישרין או בשיתוף עם ארגון או מוסד אחר.
 • להפיץ בין החברים ידיעונים, עלונים וכל פרסום אחר ולעודד פרסום עבודות מדעיות הקשורות
 • לקידום רפואת השיניים.
 • לייצג את המקצוע בפני ארגונים בינלאומיים ולשתף עימם פעולה.

חברותך בהר״ש מקנה לך את הזכויות הבאות:
 

ביטוחים:

 • ביטוח תאונות אישיות ומחלות: עד גיל 75 פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה,
  במקרה של מחלה - פיצוי חודשי בסך 3,053 ₪  ל-12חודשים. במקרה של תאונה - פיצוי חודשי של  4,361 ₪ ל-24 חודשים. פצוי בסך 87,219 ₪ במקרה מוות או נכות צמיתה מתאונה, בהתאם לתנאי הפוליסה. הכיסוי ניתן להרחבה. ביטוח זה ניתן לחברים במסגרת חברות בהר"ש.
 • ביטוח סיעודי:
 • פיצוי חודשי של 3,000 ₪  למשך 36 חודשים, בהתאם לתנאי הפוליסה. ניתן להרחבה.
  ניתן לחברים במסגרת חברות בהר"ש, בכפוף להחלטות הממשלה בתחום ביטוח סיעודי קולקטיבי במדינת ישראל.
 • ביטוח אחריות מקצועית: פרמיה מוזלת באופן משמעותי לחברי הר״ש.
 • ביטוח מרפאות שיניים: לחברי הר״ש, בפרמיה מופחתת מהמקובל בתחום.
 • ביטוח בריאות: בתנאים ובמחירים מעודפים לחברי הר"ש. 

למידע נוסף על הביטוחים - לחץ כאן

 

דמי חבר:

 • דמי החבר הם: 160 ₪ לחודש.
 • חברים ותיקים מעל גיל 75 אשר אינם עובדים וחותמים על הצהרה יהיו זכאים להנחה 50% מהתשלום המלא ויהיו זכאים לכיסוי בביטוח הסיעודי בלבד.
 • לחברים שהגיעו לגיל הפנסיה (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) הנחה בדמי חבר בגובה 20%, בכפוף לחתימה על תצהיר שאינם עובדים.
  ההטבה תינתן החל מתאריך החתימה על התצהיר.  לקבלת התצהיר לחתימה – פנ/י למחוזך.
  את התצהיר יש לפקסס או לשלוח במייל בהתאם להשתייכות למחוז.
 • חברי הר"ש, בעלי דיפלומה עד 5 שנים, הנחה על דמי החבר  אשרעומדים על 100 ₪ לחודש
  מה- 01/01/16 לתקופה זו של 5 שנים מאז קבלת הדיפלומה.


 פעילויות אקדמיות:

 • כנס מדעי לאומי שנתי של הר״ש: מדי שנה מארגנת הר״ש לחבריה כנס מדעי לאומי.
  השתתפות החברים ללא תשלום.
 • הר״ש מוציאה לאור עיתונים מדעיים-מקצועיים, ״רפואת הפה והשיניים״ וה"דנטל טריביון", הנשלחים לחבריה ללא תשלום ומכילים  בין שאר   מידע עדכני על פעילות מוסדות הר״ש.
 • לחברי הר״ש דמי רישום מופחתים ל-FDI ול-ERO. הר״ש מנפיקה אישור לחבריה לצורך השתלמות בחו״ל.
 • לימודי המשך בפריסה ארצית הכוללת הרצאות, ימי עיון, קורס החייאה וסדנאות.
 • ההשתייכות לאיגודים המקצועיים בתחומי ההתמחות השונים מוקנית מכוח החברות בהר״ש בלבד.
 • המועצה המדעית שבמסגרת הר״ש שוקדת על קידום מדעי ומקצועי של חברי הר״ש. כמו כן, הינה הגוף הבלעדי שמוסמך על פי חוק להמליץ על מתן תארי מומחה, ועל פי המלצתה מנפיק מנכ״ל משרד הבריאות תארי מומחה. חבר הר״ש משלם דמי התמחות מופחתים בשל השתתפות הר״ש בתשלום.
 • חברי הר״ש נהנים מהנחה משמעותית בפתיחת פנקס ההתמחות.
 • הנחות במסגרת לימודי המשך במוסדות אקדמאים.
 • כנסים בארץ ובחו"ל.


תוכנית רופא שיניים מעודכן:
הר״ש מארגנת ימי עיון בנושאים מגוונים במחוזותיה השונים ברחבי הארץ על מנת לאפשר לכל חברי הר״ש להנות מעדכון בידע המקצועי. כן מעניקה הר״ש תעודת ״רופא שיניים מעודכן״ לחברים העומדים בדרישות התוכנית, וכבר למעלה מ-1500 חברי הר״ש קיבלו תעודה זו.
סדנאות לימוד בנושא: " ניהול סיכונים ברפואת השיניים."  
שיווק עסקי של מרפאות השיניים.

ייעוץ משפטי:
לרשות חברי הר״ש הועמד יועץ משפטי בתחומים של סכסוכי עבודה, דיני עבודה ובעיות משפטיות מקצועיות הקשורות ברפואת שיניים וכו׳.ייעוץ ראשוני והכוונה ללא תשלום.

ועדת פרט:
הוקמה ועדה שמתפקידה לקבל פניות של חברים לעזרה לאחר שנקלעו למצוקה כלכלית, אישית, מקצועית וכו׳ הוועדה דנה בכל מקרה לגופו ובודקת אפשרויות עזרה לחבר. עד כה פנו רבים מחברינו לוועדה זו וטופלו לשביעות רצונם.

אתר אינטרנט של הר״ש:
הוקם אתר של הר״ש שכתובתו .www.ida.org.il, המורכב משני חלקים. חלק אחד מיועד לקהל הרחב והשני מיועד לחברי הר״ש. פניות רבות ושאלות של אזרחים נענות במהירות, כמו גם פניות של חברים בתחום המקצועי והאדמיניסטרטיבי. בנוסף יכול האזרח למצוא את חברי הר״ש וכתובות מרפאותיהם על פי אזור מגוריהם או תחום התמחותו של הרופא.

יומן רופא - תקבולים ותשלומים:
בכל שנת כספים מספקת הר״ש לחבריה, ללא תשלום, יומן תקבולים ותשלומים שאושר על ידי שלטונות המס.

יומן מרפאות השיניים:
מדי שנה מספקת הר״ש לחבריה יומן פגישות. היומן מעוצב במיוחד עבור חברי הר״ש על פי הצרכים, מכיל מידע חיוני לרופאי השיניים ומחולק ללא תשלום לחברים.

מוקד עזרה ראשונה:
הר״ש מפעילה את מוקד העזרה הראשונה ברפואת שיניים. עזרה זו ניתנת במרפאות שיניים של חברי הר”ש, שביקשו מראש להצטרף בתשלום מופחת ובאפליקציה רופאי שיניים של הר"ש. המוקד מפורסם במדור החירום בעיתונות ובמוקדי שירות רפואת חירום בטל :1-800-773-773

פעילות הר״ש:
בית דין חברים: אחד מהמוסדות החשובים של הר״ש. הוא בית הדין, במסגרתו מתקיימות רוב הבוררויות
בין רופא למתרפא. תלונות של מתרפאים מתקבלות בתנאי שהרופא הינו חבר הר״ש. מוסד זה חוסך זמן, עלויות וכמובן אי נעימויות מיותרות לשני הצדדים. תלונות נגד מי שאיננו חבר הר״ש מתבררות בדרך כלל במשרד הבריאות או בבית- המשפט, עם כל ההשלכות הנובעות מכך.

.
חברותך בהסתדרות לרפואת שיניים נותנת לאיגוד
המקצועי שלך את הכוח להיאבק למענך.

כל ההטבות והזכויות נכונות וכפופות לתנאי ההתקשרות של ההסתדרות לרפואת שיניים עם הגורמים השונים,שהם התנאים המחייבים. ההטבות והזכויות, היקפן ותנאיהן עשויים להשתנות מעת לעת ואף להתבטל.לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי ההסתדרות לרפואת שיניים.

 • הועד המרכזי, מחוז מרכז והמועצה המדעית:
  כיכר צינה 9 (כיכר דיזנגוף) תל אביב 6407501, טל׳ -03-6283700, פקס׳ 03-5283214 פקס' 03-5287751
 • מחוז חיפה: הגפן 26, חיפה 95640, טל׳ 04-8521245, פקס׳ 04-8521246
 • מחוז ירושלים: מרכז כלל, חנות 8340, רח׳ יפו 97 ירושלים 95640,  טל׳ 02-6248960, פקס' 02-6250259 

הר״ש שלך ובשבילך

 

הצטרפות להר"ש
חיפוש באתר
לוח אירועים
אוקטובר 2022
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
חיפוש רופאים

חיפוש רופא לפי תחום

רופא שיניים כללי
אורתודונטיה - יישור שיניים
כירורגיה פה ולסת
פדודונטיה - רפואת שיניים לילדים
אנדודונטיה - טיפול שורש
רפואת הפה
שיקום הפה
פריודונטיה - מחלות חניכיים
שיקום הפה ושיקום פנים ולסתות
רפואת שיניים ציבורית
פתולוגיה אוראלית

אזור בארץ

rights


חוברת-ההטבות-הדיגיטלית

formsDownload

archive

עיתון רפואת הפה והשיניים-מהדורת אוקטובר 2019
הורדה

dental


NEKUDAT_2018_NEW-1


libra