באנר-אתר 

בחירות הר"ש

חברי הר"ש,

להלן , מובאים לידיעתכם  שני הפרקים הנוגעים לניהול בחירות במחוזות הר"ש , מתוך "נוהל בחירות בהסתדרות לרפואת  שיניים בישראל  (ע.ר ) (להלן: הר"ש)" אשר גובש ב-הר"ש באישורו של רשם העמותות :

 1. אסיפת חברים במחוז
  1. כקבוע בסעיף 18 לתקנון העמותה, במועד שייקבע ע"י הועד המרכזי, תכנס הנהלת המחוז בכל מחוז, אסיפת חברים לצורך בחירות בלבד ותשלח הודעות בכתב לכל החברים הרשומים באותו המחוז , בדואר ישראל , אודות כינוסה לפחות 45 יום מראש.
  2. 45 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, תפורסם גם  הודעה  באתר האינטרנט של הר"ש,  וכן יפורסם ניוזלטר לתזכורת 45 יום לפני מועד כינוסה.
  3. בהודעות יפורטו מקום כינוס האסיפה, מועדה ושעת כינוסה וכן סדר היום של אסיפת החברים, כפי שייקבע ע"י הועד  המרכזי.  
  4. רשימת הבוחרים תוצג במשרדי המחוז ובאתר האינטרנט של הר"ש וכן יפורסם ניוזלטר לא יאוחר מאשר 25 יום לפני האסיפה.
  5. רשאי כל מי ששמו אינו מופיע ברשימת הבוחרים להגיש ערר מנומק לבית דין חברים של המחוז, בו הוא משתייך, לא יאוחר מאשר 20 יום לפני יום האסיפה.
  6. בית הדין ידון ויחליט בערר לא יאוחר מאשר 7 ימים, במידת האפשר, לפני האסיפה והחלטתו תהיה סופית. כל החלטה של בית הדין תחייב את ועדת הבחירות הארצית לתקן את רשימת הבוחרים בהתאם.
  7. כמו כן , תפורט בהודעות האפשרות להגשת מועמדות  לבחירה באותו מחוז , עד 21 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
  8. ועדת הבחירות הארצית תבחן אם המועמדים שהוגשו כשירים על פי התקנון להיבחר לתפקידים אליהם הוגשה מועמדותם.
  9. מצאה ועדת הבחירות הארצית ליקויים הניתנים לתיקון, היא תודיע על כך למועמד ותיתן לו הזדמנות לתקן את הליקויים תוך 5 ימים. לא תיקן המועמד את הליקויים , תפסול ועדת הבחירות הארצית את מועמדותו.
  10. נפסלה מועמדות חבר, אם משום שלא תיקן את הליקויים ואם משום שהפסילה היא מעיקרה, ועדת הבחירות הארצית תודיע לו על כך לפחות 12 יום לפני קיום אסיפת החברים והוא רשאי לערער על החלטת ועדת הבחירות הארצית בפני בית דין חברים מחוזי לא יאוחר מ - 5 ימים מהמועד שקיבל את ההודעה על הפסילה. בית הדין יתן את החלטתו, לא יאוחר מ- 3 ימים מהמועד בו הוגש הערעור והחלטתו תהיה סופית.
 2. נוהל בחירות על ידי אסיפת החברים של המחוז
  1. כקבוע בתקנון העמותה (סעיף 19) הבחירות במחוז תהיינה ישירות ושוויוניות. הבחירות  תהיינה חשאיות או גלויות , הכל כפי שיקבע על ידי ועדת הבחירות הארצית.
  2. כלל המועמדים בבחירות יוצגו באופן שוויוני.
  3. ועדת הבחירות הארצית תפרסם על לוח המודעות של המחוז וכן באתר האינטרנט של הר"ש, הודעה בדבר הצגת רשימת הבוחרים, רשימת המועמדים לבחירה באותו מחוז ויום הבחירות.
  4. הועדה רשאית  לנקוט אמצעים נוספים, לפי שיקול דעתה, כדי להביא הודעה זו לידיעת ציבור החברים במחוזות.  
  5. בתום הבחירות בכל מחוז, תפרסם ועדת הבחירות הארצית את רשימת הצירים לוועידה הארצית שנבחרו באותו מחוז, הן במשרדי הר"ש והן באתר האינטרנט של הר"ש  וכן יפורסם ניוזלטר.

לעניין הבחירות לצירי הועידה הארצית וממלאי מקומם , שתתקיימנה במחוז ת"א והמרכז ב-21.6.2019 , וכן לעניין הבחירות שתתקיימנה לאחר מכן ב-2 מחוזותיה האחרים של הר"ש (על מועדיהם המדויקים תבוא הודעה נפרדת ), הרינו להביא לידיעתכם  את האמור בסעיפים 4.3  ו-4.4 לפרק א': ארגון של תקנון הר"ש
( ציטוט ):                                             

4.3    כל חבר מן המניין תהא לו זכות לבחור ולהיבחר  אם שילם את מיסיו וחובותיו עד לתאריך הקובע לעניין הבחירות ונתמלאו בו התנאים הבאים, לפי העניין :
             א. הזכות לבחור לכל מוסדות הר"ש תעמוד לו עם תום חצי שנה לחברותו בהר"ש.
             ב. הזכות להיבחר למוסדות הר"ש תעמוד לו עם תום שנתיים לחברותו בהר"ש .                                                  
4.4    התאריך הקובע הנקוב בסעיף 4.3 יהיה 30 יום לפני מועד הבחירות לגוף העומד להיבחר.

בברכה,
ועדת הבחירות הארצית.

הצטרפות להר"ש
חיפוש באתר
לוח אירועים
יוני 2020
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
חיפוש רופאים

חיפוש רופא לפי תחום

רופא שיניים כללי
אורתודונטיה - יישור שיניים
כירורגיה פה ולסת
פדודונטיה - רפואת שיניים לילדים
אנדודונטיה - טיפול שורש
רפואת הפה
שיקום הפה
פריודונטיה - מחלות חניכיים
שיקום הפה ושיקום פנים ולסתות
רפואת שיניים ציבורית
פתולוגיה אוראלית

אזור בארץ

rights


חוברת-ההטבות-הדיגיטלית

formsDownload

archive

עיתון רפואת הפה והשיניים-מהדורת אוקטובר 2019
הורדה

dental


NEKUDAT_2018_NEW-1


libra