מועדון הטבות לחברי הסתדרות רפואת שיניים בישראל - page 4

יומן רופא - תקבולים ותשלומים:
בכל שנת כספים מספקת הר״ש לחבריה, ללא תשלום, יומן תקבולים
ותשלומים שאושר על ידי שלטונות המס.
יומן מרפאות השיניים:
מדי שנה מספקת הר״ש לחבריה ללא תשלום יומן פגישות. היומן מעוצב
במיוחד עבור חברי הר״ש על פי צרכיהם ומכיל מידע חיוני שוטף לחבר,
כגון: ימי עיון, הרצאות, סדנאות המתקיימות במחוזות הר״ש וכ״ו.
מוקד עזרה ראשונה:
הר״ש מפעילה את מוקד העזרה הראשונה ברפואת שיניים. עזרה זו ניתנת
במרפאות שיניים של חברי הר”ש, שביקשו מראש להצטרף בתשלום
מופחת ובאפליקציה רופאי שיניים של הר"ש. המוקד מפורסם במדור
החירום בעיתונות ובמוקדי שירות רפואת חירום בטל': 377-377-008-1.
בית דין חברים:
הוא בית הדין. במסגרתו מתקיימות
אחד מהמוסדות החשובים של הר״ש
רוב הבוררויות בין רופא למתרפא. תלונות של מתרפאים מתקבלות בתנאי
שהרופא הינו חבר הר״ש. מוסד זה חוסך זמן, עלויות וכמובן אי נעימויות
מיותרות לשני הצדדים. תלונות נגד מי שאיננו חבר הר״ש מתבררות בדרך
.
כלל במשרד הבריאות או בבית- המשפט, עם כל ההשלכות הנובעות מכך
חברותך בהר״ש נותנת לאיגוד המקצועי שלך את הכוח להיאבק למענך.
הר״ש שלך ובשבילך
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי הר״ש:
,
כיכר צינה 9 (כיכר דיזנגוף) תל אביב 1057046
הועד המרכזי, מחוז מרכז והמועצה המדעית:
טל׳ 0073826-30, פקס׳ 4123825-30 פקס' 1577825-30
הגפן 62, חיפה 04659, טל׳ 5421258-40, פקס׳ 6421258-40
מחוז חיפה:
מרכז כלל, חנות 0438, רח׳ יפו 79 ירושלים 04659, טל׳ 0698426-20, פקס' 9520526-20
:
מחוז ירושלים
כל ההטבות והזכויות נכונות וכפופות לתנאי ההתקשרות של ההסתדרות לרפואת שיניים עם הגורמים
השונים, שהם התנאים המחייבים. הזכויות, היקפן ותנאיהן עשויים להשתנות מעת לעת ואף להתבטל.
הר"ש והר"ש יזום אינן אחראיות בכל צורה שהיא להטבות ו/או לשירותים מכל סוג שהוא שינתנו ע"י
הספקים ו/או החברות לחברי הר"ש.
4
I...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 II,III,IV,1,2,3,26
Powered by FlippingBook