מועדון הטבות לחברי הסתדרות רפואת שיניים בישראל - page 3

תוכנית רופא שיניים מעודכן:
ש מארגנת ימי עיון בנושאים מגוונים במחוזותיה השונים ברחבי הארץ
†
הר
ש
†
על מנת לאפשר לחבריה ליהנות מעדכון בידע המקצועי. כן מעניקה הר
לחברים העומדים בדרישות התוכנית, וכבר
†
רופא שניים מעודכן
†
תעודת
ש קיבלו תעודה זו.
†
למעלה מ- 0051 חברי הר
ייעוץ משפטי:
ש הועמד יועץ משפטי בתחומים של סכסוכי עבודה,
†
לרשות חברי הר
.
דיני עבודה ובעיות משפטיות מקצועיות הקשורות ברפואת שיניים וכו
ייעוץ משפטי ראשוני והכוונה ללא תשלום. ייעוץ משפטי ראשוני במימוש
זכויות רפואיות ללא תשלום והמשך טיפול בשכ"ט מועדף.
ועדת פרט:
הוקמה ועדה שמתפקידה לקבל פניות של חברים לעזרה לאחר שנקלעו
. הוועדה דנה בכל מקרה לגופו

למצוקה כללית, אישית, מקצועית וכו
ובודקת אפשרויות עזרה לחבר. עד כה פנו רבים מחברינו לוועדה זו
וטופלו לשביעות רצונם.
ש:
†
אתר אינטרנט של הר
, המורכב משני חלקים.
ש שכתובתו
†
שודרג האתר של הר
ש. פניות רבות
†
חלק אחד מיועד לקהל הרחב והשני מיועד לחברי הר
ושאלות של אזרחים נענות במהירות, כמו גם פניות של חברים בתחום
ש
†
המקצועי והאדמיניסטרטיבי. בנוסף, יכול האזרח למצוא את חברי הר
וכתובות מרפאותיהם על פי אזור מגוריו או תחום התמחותו של הרופא.
:
אפליקציה
אפליקציית "רופאי שיניים של הר"ש לקידום עסקי ופרסום
ש לקהל הרחב על מנת להגדיל את
†
מרפאותיהם של חברי הר
להורדת האפליקציה
QR-CODE
מאגר המתרפאים. סרקו את ה-
את האפליקציה בכתובת/לינק הבא:
ישירות לטלפון הנייד או חפשו
3
I...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 II,III,IV,1,2,26
Powered by FlippingBook