מועדון הטבות לחברי הסתדרות רפואת שיניים בישראל - page 1

זכויותיך כחבר בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל
הגדרה:
הר"ש הינה האיגוד המקצועי בו חברים רוב רופאי השיניים בישראל ומגן על
רפואת השיניים כמקצוע חופשי.
מטרות:
• לקדם את העניינים המקצועיים, המדעיים והכלכליים של חברי הר”ש.
• לשמור על רמה מקצועית ומוסרית נאותה של המקצוע, תוך שמירה
על כבודם וזכויותיהם של המטופלים.
• לקבוע ולקיים כללי נוהג מחייבים בכל הנושאים הקשורים לפרקטיקה
המקצועית ולאתיקה שלה.
• לקדם את רווחתם הכלכלית והשתלמותם המקצועית של חברי הר״ש במישרין
או בשיתוף עם ארגון או מוסד אחר.
• להפיץ בין החברים ידיעונים, עלונים וכל פרסום אחר ולעודד פרסום
עבודות מדעיות לקידום רפואת השיניים.
• לייצג את המקצוע בפני ארגונים בינלאומיים ולשתף עימם פעולה.
1
I...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 II,III,IV,26
Powered by FlippingBook