מועדון הטבות לחברי הסתדרות רפואת שיניים בישראל - page IV

תוכן העניינים:
1. זכויותיך כחבר בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל
2. פיננסים
• פעילות פיננסית עסקית: *סליקת כרטיסי אשראי,*הלוואות למרפאה,
*ניכיון כרטיסי אשראי, *מימון תוכניות טיפול
• פעילות פיננסית פרטית: *כרטיסי אשראי
3. מדור ביטוחי
• ביטוח תאונות אישיות ומחלות
• ביטוח סיעוד
• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח בריאות
• ביטוח אובדן כושר עבודה
• ביטוח דירה
• ביטוח רכב
• ביטוח מרפאות שיניים
• ביטוח נסיעות לחו"ל
4. יעוץ משפטי
• מימוש זכויות רפואיות ויעוץ משפטי בדיני עבודה ודיני משפחה
5. תכניות פנסיוניות
6. מדור צרכנות
מועדון "יחד"
• חברות במועדון צריכה ומסלול סלולרי
שרותי תיירות בחו"ל
כל ההטבות והזכויות נכונות וכפופות לתנאי ההתקשרות של ההסתדרות לרפואת שיניים עם
הגורמים השונים, שהם התנאים המחייבים. ההטבות והזכויות, היקפן ותנאיהן עשויים להשתנות
מעת לעת ואף להתבטל.
לפרטים ניתן לפנות למשרדי ההסתדרות לרפואת שיניים.
הר"ש והר"ש יזום אינן אחראיות בכל צורה שהיא להטבות ו/או לשירותים מכל סוג שהוא שינתנו
ע"י הספקים ו/או החברות לחברי הר"ש.
עמ׳ 4-1
עמ׳ 8-5
עמ׳ 81-9
עמ׳ 91
עמ׳ 02
עמ׳ 42-12
I...,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 II,III,26
Powered by FlippingBook