מועדון הטבות לחברי הסתדרות רפואת שיניים בישראל - page 26

ש והמועצה המדעית:
†
הועד המרכזי, מחוז מרכז וב
כיכר צינה 9 )כיכר דיזנגוף( תל אביב 1057046,
4123825-30 פקס' 1577825-30

0073826-30, פקס

טל
מחוז חיפה והצפון:
הגפן 62, חיפה 04659,
04-8521246 
5421258-40, פקס

טל
מחוז ירושלים:
יפו 79 ירושלים 04659,

מרכז כלל, חנות 0438, רח
0698426-20, פקס' 9520526-20

טל
ההסתדרות
לרפואת שיניים בישראל
I 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...26
Powered by FlippingBook