מועדון הטבות לחברי הסתדרות רפואת שיניים בישראל - page 7

מוצרים פיננסיים מימוניים:
קבוצת ישראכרט מציעה לחברי הר״ש מגוון כלים פיננסיים שיסייעו בניהול
בית העסק ויקלו על תזרים המזומנים:
– חברי הר״ש יוכלו ליהנות מאשראי חוץ בנקאי בפריסת תשלומים
1. הלוואות
נוחה של 21 עד 63 תשלומים.
הלוואות עד 000,001
3% +
עד 21 תשלומים חודשיים - ריבית פריים
3.25% +
42-31 תשלומים חודשיים - ריבית פריים
3.5% +
63-52 תשלומים חודשיים - ריבית פריים
באפשרותך להציע ללקוחות גמישות מרבית בפריסת
2. ניכיון שוברים –
השירות מאפשר לך
תשלומים ולקבל במועד הנוח לך את מלוא התשלום.
ליהנות משיפור בתזרים המזומנים במגוון מסלולי זיכוי, ניהול מסודר של
הפעילות החשבונאית ושליטה מידית על מצב התשלומים.
נכיונות
1% +
1 עד 21 תשלומים פריים
1.25% +
31 עד 42 תשלומים פריים
1.75% +
52 עד 63 תשלומים פריים
קבלת האישור לתנאים הנ"ל ולתנאי האשראי – בכפוף לפנייה עצמאית של
חבר הר"ש, שירצה לקבל ההטבה, בכפוף לבדיקת חברותו בהר"ש ע"י
ישראכרט באמצעים שסוכמו בין הצדדים.
*ההצעה אינה מהווה אישור לאשראי!
*ההחלטה למתן אשראי הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של חב' ישראכרט ולאחר קבלת בקשה
חתומה ע"י חבר הר"ש.
מעתה יש באפשרותך להציע ללקוחותיך
3. שרותי הבטחת פירעון שיקים –
תשלום בשיקים מבלי לחשוש משיקים חוזרים!
מבטיח לך פירעון שיקים מכל הבנקים המסחריים בישראל.
CHECK
ישראכרט
,
ONLINE
מעניק לך אישור מיידי
CHECK
אישור מיידי לכל עסקה -שירות ישראכרט
במעמד העסקה.
בטחון מלא – במידה והשיק חזר ללא כיסוי יזוכה חשבונך במלא שווי השיק.
*מותנה באישור ישראכרט.
.
CAR
הליסינג הפרטי של ישרא
4. ליסינג בתנאים מועדפים -
ליסינג פרטי בתנאים מיוחדים עבור חברי הר"ש.
טלפון להצטרפות: 048-048-008-1
7
I...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 II,III,IV,1,2,3,4,5,6,...26
Powered by FlippingBook