עקב פרישה לגמלאות, למסירה מרפאה כולל ציוד מלא ובסיס לקוחות של עשרות שנים. 

התחברות

בודק...