כתבה נוספת מאת ד"ר גרשון הורוביץ

חברי הר"ש יקרים ,

בימים אלה , נתפרסמה שוב כתבה נוספת מאת ד"ר גרשון הורוביץ , שבה הוא ממשיך את מתקפתו הישנה , הנמשכת מזה זמן רב , כנגד כל המוסדות שבתחום רפואת השיניים - כגון : משרד הבריאות , האקדמיה , המועצה המדעית , אלפא-אומגה , הר"ש והעומדים בראשה - אותם הוא מאשים בהאשמה מופרכת של "שחיתות ציבורית ".

בכתבות שד"ר הורוביץ פרסם וממשיך לפרסם , הוא מנסה לעניין את הקוראים לדוש מחדש בחומר שמלפני כ- 25 שנה ויותר , שכבר נטחן שוב ושוב פעמים רבות עד דק . אלא , שכל תלונותיו וטענותיו של ד"ר הורוביץ נבדקו ונדחו בעבר ע"י הגורמים המוסמכים , לאחר שטרחו ובדקו מחדש את התיקים הרלוונטיים , וקבעו שאין כל בסיס לטענותיו.

מה מניע , בעצם , את ד"ר הורוביץ להמשיך את מתקפתו במשך זמן כה רב ובצורה כה אובססיבית ?  הלוא , מזמן היה צריך להיות לו ברור , שאף רופא סביר לא יוכל לקבל את טענתו המגוחכת והמקוממת , לפיה קיימת קונספירציה בין כל הגופים הנ"ל שנזכרו לעיל ושהואשמו על ידו ב"שחיתות ציבורית " ואשר כנגדם יוצא ד"ר הורוביץ שוב ושוב במתקפה , כאילו הוא "הלוחם היחיד" ב"שחיתות הציבורית" לה הוא טוען .

למותר לציין , כי לא היינו מגיבים לדבריו חסרי השחר של ד"ר הורוביץ , אלמלא היינו יודעים שכיום גדל דור חדש של רופאי שיניים , אשר אינו מודע ואינו מכיר דברים שאירעו לפני שנים כה רבות , עליהם משתית  ד"ר הורוביץ את דברי הסרק המושמעים על ידו .

הנה כי כן , האמת שמאחורי טענותיו נטולות השחר של ד"ר הורוביץ מסתתרת במקום אחר לגמרי , מקום שד"ר הורוביץ לא היה רוצה שציבור הרופאים יידע עליו .  ב- 1985 התחיל ד"ר הורוביץ בהתמחות בשיקום הפה במכון ללימודי המשך בחיפה . אלא , שכפי שנכתב ע"י ועדת ההוראה דאז שהייתה מורכבת מ- פרופ' א.אריאלי , ד"ר א.שמפנייר וד"ר י.צ'יזיק , במשך כל ההשתלמות במחלקת האם ולמרות הארכת ההשתלמות שקיבל, ביוזמתו, ד"ר הורוביץ לא הוכיח מיומנות קלינית , הוא משך שיקומים הרבה מעל הזמן המקובל , וכמו כן , היו עבודות קליניות שעדיין ד"ר הורוביץ לא סיים .

ועדת ההוראה הנ"ל מהמכון ללימודי המשך בחיפה (פרופ' א.אריאלי , ד"ר א.שמפנייר וד"ר י.צ'יזיק ) פנתה אל ד"ר הורוביץ ב- 1990 והבהירה לו , שמאחר שד"ר הורוביץ החל את התמחותו בשיקום הפה במכון הנ"ל ועדיין לא החליט לגשת למבחן ואף לא הופיע במכון להצגת מקרים קליניים בפני ועדת ההוראה , כפי שנתבקש , ועדת ההוראה ראתה בכך סיום הקשר בין ד"ר הורוביץ ובין המכון , בדבר מחויבות ההשתלמות במחלקת האם שהינה 2 וחצי שנים , בשעה שד"ר הורוביץ עבר בהרבה את הזמן הנדרש .

לאחר מסע תלונות ופניות שבו פתח  ד"ר הורוביץ כנגד המוסדות הרלוונטיים , הקים פרופ' אבי ישראלי , מנכ"ל משרד הבריאות דאז , ועדה אשר בדקה את טענותיו של ד"ר הורוביץ בנוגע להתמחותו הנ"ל .
ועדת הבדיקה הנ"ל ( שהייתה מורכבת מ-פרופ' אדם שטבהולץ-יו"ר המועצה המדעית דאז ; פרופ' עודד נחליאלי –מנהל היחידה לכירורגית הפה והלסתות בבי"ח ברזילי באשקלון ; ופרופ' חיים טל –דיקן הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב ) בדקה את מכלול טענותיו של ד"ר הורוביץ  ובסוף שנת 2008 היא קבעה שד"ר הורוביץ החליט שלא לגשת לבחינת ההתמחות מכיוון  שטען כי רופא מסוים איים  עליו שיכשילו בבחינה , אולם אותו רופא  נפטר בינתיים ומשום כך לא ניתן היה לאמת את טענתו זו של ד"ר הורוביץ, ואף  לא מצאה מסמך כלשהו שבו טען ד"ר הורוביץ  באותה עת  כי איימו עליו , כאמור .  הועדה גם לא מצאה  סימוכין לבקשת  ד"ר הורוביץ למועצה המדעית להיבחן באותה עת  .  כמו כן , הועדה קבעה שעניינו של ד"ר הורוביץ אינו יכול להיכלל באף לא אחת מהקטגוריות שלפיהן ניתנו בעבר תוארי מומחה ללא מעבר בחינת התמחות , וכפועל יוצא מהנסיבות , חברי הועדה הגיעו למסקנה , פה אחד,  שד"ר הורוביץ אינו זכאי לגשת לבחינת ההתמחות , ואינו  זכאי לקבל תואר מומחה ללא בחינה.

כל הדברים שנאמרו לעיל בנוגע לד"ר הורוביץ הינן עובדות שאינן שנויות במחלוקת , אשר נכתבו ונקבעו ע"י הגופים המוסמכים . ברם, מאז ועד היום ד"ר הורוביץ עושה כל שלאל ידיו כדי להפוך את מקרהו הפרטי לבעיה הרובצת על פתחה של רפואת השיניים בישראל על כל מוסדותיה .

דומה , כי אין צורך להכביר מלים על כך , שנחוץ דמיון פרוע כדי לטעון טענת קשר או קונספירציה בין כל הגופים שלעיל , כגון : משרד הבריאות , האקדמיה , המועצה המדעית , אלפא-אומגה , הר"ש והעומדים בראשה , כפי שמנסה לטעון ד"ר הורוביץ בכתבותיו ובדברים שהוא נוהג לפרסם . 

במשך שנים רבות , אישים רמי מעלה עמדו בראשה של המועצה המדעית : פרופ' בוכנר ; פרופ' טייכר ; פרופ' שטייר ; פרופ' שטבהולץ ;פרופ' ליטנר ; פרופ' מוטי סלע  .
אישים מכובדים אלה תרמו רבות מזמנם החופשי וממרצם למען יוקרתה של המועצה המדעית וקידום רפואת השיניים בישראל , ויש רק להודות להם על תרומתם הרבה לכך ועל פועלם המבורך.

הכיצד יוכל ד"ר הורוביץ למשוך את ההתעניינות של קוראי כתבותיו ? התשובה לכך הינה פשוטה : הוא יבחר  אישיות מרכזית בהר"ש, כמו יו"ר הר"ש, וינסה להפנות אליה את כל הזרקורים . בתוך כך ,  הוא יקפיד גם לשמור את קוראיו "במתח" , כשהוא מבטיח להם לפרסם בכל פעם שמות של אישים חשובים אליהם הוא מפנה את חיציו .

ד"ר הורוביץ אף לא נרתע מלפנות , בתלונותיו החוזרות ונשנות  כנגד ד"ר יצחק חן , אף למשרד הבריאות . לאחר שנבדקו טענותיו גם במשרד הבריאות , שלח ד"ר בועז לב , מלשכת המנכ"ל של משרד הבריאות דאז , מכתב מ- 9.12.2001 לפרופ' מרק ליטנר , יו"ר המועצה המדעית דאז , ובו ד"ר לב כתב את הדברים הבאים (ציטוט):


לכבוד
פרופ' מרק ליטנר
יו"ר המועצה המדעית של הסתדרות שיניים


ד"ר ליטנר הנכבד,

הנדון : מומחיות ד"ר חן וד"ר רצקין

לאחר דיון בנושא הוחלט שאין להמשיך לדון בנושא ומומחיותם מאושרת לכל עניין ודבר .

                                                             בכבוד רב ,              
                                                          ד"ר בועז לב

העתק : ד"ר שלמה זוסמן , מנהל האגף לבריאות השן

ראוי לציין , כי אותם הגופים , שדר' הורוביץ מנסה להכפיש ולהשחיר את פניהם , תרומתם לא תסולא בפז לטובת רופאי השיניים עצמם ורפואת השיניים בישראל.  

יש להצר על כך , שכולנו נאלצים לבזבז זמן יקר לקריאת דברי הבלע המופצים ע"י דר' הורוביץ , שאין להם כל אחיזה במציאות .    מכל מקום וללא כל קשר אליהם , הר"ש והעומדים בראשה ימשיכו למלא את תפקידם החשוב למען רווחתם של רופאי השיניים חברי הר"ש ולמען האדרתה של רפואת השיניים בישראל .
 

 בברכה,
הועד המרכזי       

הצטרפות להר"ש
חיפוש באתר
לוח אירועים
ינואר 2019
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
חיפוש רופאים

חיפוש רופא לפי תחום

רופא שיניים כללי
אורתודונטיה - יישור שיניים
כירורגיה פה ולסת
פדודונטיה - רפואת שיניים לילדים
אנדודונטיה - טיפול שורש
רפואת הפה
שיקום הפה
פריודונטיה - מחלות חניכיים
שיקום הפה ושיקום פנים ולסתות
רפואת שיניים ציבורית
פתולוגיה אוראלית

אזור בארץ

rights


חוברת-ההטבות-הדיגיטלית

formsDownload

archive

עיתון לרפואת הפה והשיניים - מהדורת ינואר 2018
הורדה

dental


NEKUDAT_2018_NEW-1


Banner_194x318