באנר-אתר 

הודעה לחברי הר"ש

חבר/ה הר"ש יקר/ה ,


כידוע לכם , הר"ש הינה עמותה הרשומה כדין בישראל והיא פועלת בהתאם ומכוח הוראותיו של חוק העמותות , תש"ם – 1980 (להלן : חוק העמותות ).   בסעיף 24 (א) לחוק העמותות ( אשר כותרתו : אסיפת נציגים) נקבע שעמותה שמספר חבריה עולה על 200 רשאית לקבוע בתקנון שלה  שאסיפותיה הכלליות יהיו בדרך של כינוס נציגים שנבחרו בידי כלל החברים , כאשר שיטת בחירת הנציגים ודרך בחירתם יהיו לפי הוראות התקנון של אותה עמותה .
כמו כן , בסעיף 24(ב) לחוק העמותות אף נקבע, כי דין כינוס נציגים , כאמור , הוא כדין אסיפה כללית .

הרציונל העומד בבסיס סעיף 24 לחוק העמותות הוא , כי קשה , ולעתים אף בלתי אפשרי, לקיים אסיפות כלליות עם כל כך הרבה חברים, ולכן , הסעיף הנ"ל בחוק מתיר קיומן של אסיפות כלליות באמצעות נציגים .

בהתאם להוראותיו הנ"ל של סעיף 24 לחוק העמותות , ובשים לב לעובדה המכרעת כי הר"ש מונה כ- 4,500 חברים , נקבעו בתקנון הר"ש השיטה והדרך לבחירתם של נציגים כנ"ל , אשר נבחרים ע"י כלל חברי הר"ש, כאשר דין כינוסם של הנציגים הללו הוא כדין האסיפה הכללית , כפי שראינו לעיל .

מאחר שהר"ש מחולקת ל- 3 מחוזות , בכל 4 שנים מתקיימות בחירות נפרדות ובמועדים שונים בכל אחד ממחוזות הר"ש לצורך בחירת הנציגים של אותו מחוז (הנקראים "צירים" ) , ובסופן ,  כל הצירים שנבחרו במחוזות מתכנסים בועידה הארצית של הר"ש ( שהינו הגוף העליון של הר"ש ) שבה נבחרים  כל מוסדותיה של הר"ש.

בכל אחד משלושת המחוזות של הר"ש , שבהם מתקיימות אסיפות לצורך בחירת הצירים לוועידה הארצית של הר"ש , כאמור , הרי שאסיפות אלו הינן אסיפות כלליות  של כל חברי הר"ש באותו מחוז, ובהתאם לכך אף נשלחות הזמנות והודעות לכל חברי אותו מחוז , שבהן מובאת לידיעה זכותו של כל חבר להגיש מועמדותו  להיבחר כציר לוועידה הארצית מטעם אותו מחוז , עד המועד שנקבע לכך לפי התקנון של הר"ש .

בהתאם למפורט לעיל , צירי הועידה הארצית בכל מחוז של הר"ש  נבחרים על פי חישוב יחסי למספר החברים שבאותו מחוז , כפי שהדבר קבוע בתקנון הר"ש , ומתוך אלה שנבחרו לצירי הועידה הארצית נבחרים , שוב על פי חישוב יחסי למספר החברים באותו מחוז , כקבוע בתקנון הר"ש , הנציגים של כל מחוז למועצה הארצית של הר"ש , שהינו מוסד הפועל בין ועידה ארצית אחת לזולתה , במשך 4 שנים.

חשוב להדגיש , כי על כל הבחירות הללו , לרבות על הבחירות למוסדות הר"ש בוועידה הארצית , מפקחת ועדת בחירות ארצית ,כמתחייב ע"פ תקנון הר"ש , המורכבת מחברי הר"ש  הבאים : פרופ' מיכה פלד , פרופ' נרדי כספי ופרופ' דב לאופר .

כפועל יוצא מהאמור לעיל , הועד המרכזי של הר"ש החליט , בישיבתו מיום 15.5.2015 , להורות על כינוס אסיפות כלליות בכל מחוזות הר"ש לבחירת הצירים לוועידה הארצית .  אסיפות כלליות אלו , אשר מועדיהן תואמו עם הנהלות המחוזות , נתקיימו במועדים שונים ,תוך הקפדה על מרווחי זמן סבירים ביניהם :  מחוז ת"א , המרכז והדרום – ביום 19.6.15 ; מחוז ירושלים – ביום 28.8.15 ; מחוז חיפה והצפון – ביום  8.1.16 .   בתום כל האסיפות הכלליות הללו בכל המחוזות של הר"ש , ניתן היה לקבוע את המועד של 26.2.2016 לקיום הועידה הארצית של הר"ש , שבה ייבחרו מוסדותיה של הר"ש ע"י כל צירי הועידה הארצית , כקבוע בתקנון הר"ש , ועל כך נשלחו הודעות לכל חברי הר"ש שבהן הובאה לידיעתם זכותם להגיש מועמדות לתפקידים שייבחרו בוועידה  עד למועד שנקבע לכך בתקנון הר"ש.


 

בברכה,
שלמה יוספסון , עו"ד
היועץ המשפטי של הר"ש

 

הצטרפות להר"ש
חיפוש באתר
לוח אירועים
אוקטובר 2022
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
חיפוש רופאים

חיפוש רופא לפי תחום

רופא שיניים כללי
אורתודונטיה - יישור שיניים
כירורגיה פה ולסת
פדודונטיה - רפואת שיניים לילדים
אנדודונטיה - טיפול שורש
רפואת הפה
שיקום הפה
פריודונטיה - מחלות חניכיים
שיקום הפה ושיקום פנים ולסתות
רפואת שיניים ציבורית
פתולוגיה אוראלית

אזור בארץ

rights


חוברת-ההטבות-הדיגיטלית

formsDownload

archive

עיתון רפואת הפה והשיניים-מהדורת אוקטובר 2019
הורדה

dental


NEKUDAT_2018_NEW-1


libra